Kyrkovalet 2021

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Så…  Du är viktig – så rösta!

Du får rösta om du är:

  • medlem i Svenska kyrkan
  • fyllda minst 16 år senast på valdagen
  • kyrkobokförd i en församling i Sverige

 

Vad kyrkovalet handlar om

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Varför kyrkovalet finns

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar.
Genom hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar.  

Varför kyrkovalet genomförs på det sätt som görs

Sättet att genomföra kyrkovalet tar sin utgångspunkt i vallagen och hur de allmänna valen genomförs. Det är bra att väljarna känner igen sig i hur valet går till. Några skillnader finns, bland annat att även medlemmar som är 16 år har rösträtt och att det är möjligt att rösta på valfri ort i Sverige. 

En annan viktig skillnad är att benämningen politiska partier inte förekommer i kyrkovalet, utan medlemmarna röstar istället på nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. Den som vill engagera sig kan antingen gå med i en befintlig grupp eller starta en ny tillsammans med andra som vill bidra till att forma kyrkans framtid. 

Nomineringsgruppernas ideologier och intressen

Det är viktigt att Svenska kyrkan som arrangör av valet respekterar den demokratiska processen och förhåller sig neutral gentemot de 601 nomineringsgrupperna som ställer upp i kyrkovalet.

Det är du som medlem som genom kyrkovalet väljer vilka som ska företräda dig de kommande fyra åren. 

Bestämmelser om registrering av nomineringsgrupp finns i kyrkoordningen som kyrkomötet beslutat om och i kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val.

Hur man ställer upp i kyrkovalet

Om du vill bilda en nomineringsgrupp eller kandidera i kyrkovalet, hittar du mer information på sidan om nomineringsgrupper och kandidater.

VILL DU ARBETA I KYRKOVALET?

Tusentals personer hjälper till att ta emot röster, pricka av röstande, lägga valkuvert i valurnorna och att räkna rösterna när vallokalerna stängt. Är du intresserad av att jobba som valförrättare, röstmottagare eller värd?

 Kontakta valnämnden via den församling eller pastorat där du vill jobba.

För mer information: