Kontakta oss / Hitta hit

Använd kontaktformuläret för mer generella frågor eller kontakta respektive person direkt.

Tf. Kyrkoherde

Christina Östman Rolandsson
070 710 36 50
christina.ostman.rolandsson@
svenskakyrkan.se

vik. komminister

Marianne Wiik
070 920 19 40              marianne.wiik@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer

Marianne Adolfsson
08 530 400 73
kamrer@sorundakyrka.se

Kyrkoskrivare

Anne-Sofie Nyman
08 530 400 17
pastorsexp@sorundakyrka.se

Kyrkomusiker

Magnus Luthman
070 915 26 03

Kyrkvaktmästare/Verksamhet

Maud Sjödén
070 359 38 70
kyrkvaktmastare@sorundakyrka.se

Kyrkogårdsvaktmästare

Anki Ekbom
072 022 98 91
kyrkogard@sorundakyrka.se

Kyrkogårdsarbetare

Thomas Larsson
Mikael Gustafsson

Kyrkorådets ordf.

Christina Bergendahl
070 964 05 40

Kyrkofullmäktiges ordf.

Yvonne Lundin 
070 327 35 20

Kyrkogårdsutskottets ordf.

Åke Jonsson
08 530 445 72

Begravningsombud

Camilla Elmius
073 616 73 09

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du är osäker på vilken kontaktperson du ska kontakta så går det bra att använda dig av vårat kontaktformulär.