Sorunda församling och Covid-19. Några reflektioner från kyrkoherde Anders

Kära församlingsbor och församlingsbesökare! Vi befinner oss i en tid av oro och stor föränderlighet till följd av Covid-19. I Sorunda församling följer vi utvecklingen och anpassar verksamheten utifrån rådande rekommendationer. Sorunda församling och kyrka har mött sina medmänniskor i glädje, sorg och orostider under kanske tusen år och det är vår målsättning att fortsätta […]